restauracja1

V kavárnách a restauracích je klíčovou otázkou vhodná ventilace a v teplých dnech rovněž klimatizace, což zajistí zákazníkům příslušnou pohodu. Odpařovací klimatizátory jsou schopny tyto požadavky splnit a zlepšit pohodlí vašeho zákazníka.

V kavárnách a restauracích je klíčovou otázkou vhodná ventilace a v teplých dnech rovněž klimatizace, což zajistí zákazníkům příslušnou pohodu.

Jestliže je ventilace otázkou, se kterou si bez větších problémů poradíme sami, u klimatizace to již není tak jednoduché.

S použitím standardní plynové klimatizace si poradíme s problémem zvýšené teploty, ale podstatným problémem je „uzavření“ chlazeného prostoru s cílem vyrovnat úbytek teploty, což může mít za následek vznik nepříjemného zápachu a nepohodlí u zákazníků, protože 80-90 % vzduchu podléhá recirkulaci.

Odpařovací klimatizace tento problém řeší, přivádí do místnosti 100 % čistého, čerstvého a ochlazeného vzduchu. Odpařovací klimatizace je navíc až o 90 % levnější v provozu a levnější i při instalaci v porovnání s řešeními založenými na plynové klimatizaci. Další nespornou výhodou odpařovacího chlazení je možnost nechat otevřené dveře nebo okna v lokále bez negativního vlivu na efekt chlazení, přispívá k dobrému jménu podniku, když můžeme mluvit o otevřeném lokálu.

Odpařovací klimatizace je nejlevnějším způsobem chlazení restaurací, barů nebo kaváren, protože z 1 kW odebrané elektrické energie můžeme získat asi 33 kW chladicího výkonu a současně faktor EER na úrovni 33.