Profesionální systém centrálního řízení

V případě, že je v budově namontováno velké množství odpařovacích klimatizátorů, může být programování každého zvlášť a z různých míst budovy velmi zatěžující a neefektivní. Centrální řízení umožňuje provádět dozor nad mnoha zařízeními z jednoho místa a dále je možné zapojit celý systém do nadřazeného systému BMS (Building Management System). Systém centrálního řízení může sestávat maximálně z následujícího počtu prvků:

1 řídící centrála:

10 ovladačů odtahových ventilátorů 15 čidel teploty a vlhkosti

15 HUBů (rozbočovačů)

1 konvertor signálu.

Celkem je tak možné z jedné centrály řídit současně 60 klimatizátorů.

Obr. 1 Profesionální systém centrálního řízení

Řídící centrála:

Do centrály se zapojují všechny výše uvedené prvky. Je možné z ní zadávat níže uvedené příkazy pro řízení klimatizátorů. Rozsah řízení: kontrola klimatizátorů jednotlivě nebo všech najednou, režimy práce [chlazení, ventilace, vypnutí, auto], čištění, časovač, nastavení vazeb s čidly a ovladači odtahových ventilátorů, registrace teplot a vlhkosti, registrace chyb, indikace chyb, možnost zapojení alternativní klimatizace a další. Pro detailní seznámení se s možnostmi našeho systému doporučujeme přečíst si naše pokyny.

Ovladač odtahových ventilátorů:

Kontroluje práci odtahových ventilátorů při práci klimatizátorů. Do jedné centrály může být zapojeno max. 10 ventilátorů.

Čidlo teploty a vlhkosti:

Ukazuje aktuální teplotu a vlhkost v bodě montáže. Umožňuje automatickou práci klimatizátorů v závislosti na teplotě a vlhkosti udávané čidly.

Do jedné centrály může být zapojeno max. 15 kusů.

HUB (rozbočovač):

Přímo do nich se zapojují odpařovací klimatizátory. Do jednoho HUBu je možné zapojit 4 zařízení. Po zapojení klimatizátoru do HUBu centrála automaticky klimatizátor rozezná a je možné se s ním přes centrálu spojit.

Konvertor signálu:

Pro zapojení systému do vnější komunikace, např. do BMS, je třeba použít konvertor, aby byla umožněna komunikace ve standardním komunikačním protokolu ModBus RTU.

Rozsah řízení po komunikaci ModBus RTU:

nastavení režimů práce: vypnuto, ventilace, odpařování [pro jednotlivé klimatizátory nebo pro všechny najednou]

nastavení rychlosti ventilátorů [8 rychlostí] kontrola stavu čidel teploty a vlhkosti a jiné, např. signalizace chyb.

Základní systémy centrálního řízení

Zjednodušené systémy centrálního řízení se vyznačují snadnějším zapojením a méně komplikovanými procedurami, na druhou stranu nabízejí menší rozsah funkčnosti v porovnání s profesionálním systémem centrálního řízení. V závislosti na použitých klimatizátorech jsou dostupné dva systémy centrálního řízení, viz obrázky níže.

Obr. 2 Základní systém centrálního řízení [klimatizátory: Bora, Pasat, Blizard]

Obr. 3 Základní systém centrálního řízení [klimatizátory: Mistral, Breeze, Ponente]

V obou případech můžeme řídit základní nastavení klimatizátorů z jednoho místa. Při větším počtu zařízení to je velká výhoda. Centrála může být ukryta v zamykatelné skříňce, aby nepovolané osoby neměly možnost měnit řídící funkce.