solvay_3

Koncern Solvay je mezinárodní výrobce materiálových řešení. Jako firma dodává specifické materiály s požadovanými vlastnostmi pro automobilová, letecká, energetická, stavební, zemědělsko-potravinářská, elektrotechnická a elektronická odvětví i pro ochranu životního prostředí. Na celém světě koncern Solvay zaměstnává 30 900 administrativních a výrobních pracovníků ve 53 zemích.

Skupina Solvey působí na polském trhu 11 let, v současné době zaměstnává 280 pracovníků ve 3 výrobních a administrativních střediscích.

Závod Solvay v Gorzowie se potýkal s problémem nadměrných teplot ve výrobní hale. V důsledku analýzy nákladů spojených s instalací a provozem systému chlazení překonaly odpařovací klimatizátory všechna jiná řešení. V současné době v závodě aktivně pracuje 9 odpařovacích klimatizátorů o celkovém maximálním objemu vháněného vzduchu 135 000 m3/h.