hutchinson_3

Hutchinson (Poland)

Závody Hutchinson v Polsku vyrábí hadice pro průtok nízkotlakých kapalin. V těchto závodech se vyrábí hadice z pryže a plastů. Hadice slouží k dopravě: olejů, paliva (včetně benzinu, motorové nafty a plynu LPG) a vody.

Nejvýznamnější skupinu výrobků společnosti Hotchinson (POLAND) tvoří:

   • Palivové hadice z umělé hmoty
   • Hadice do systému chlazení motoru
   • Hadice do podtlakových vzduchových systémů
   • Hadice ke spojce a brzdám
   • Rychlospojky pro palivové a vodní hadice
   • Pryžové hadice k napájení chladiče
   • Pryžové hadice do systému chlazení motoru

Po dobu letních veder v mírném podnebním pásmu značně vzroste ve výrobní hale teplota. Dochází k tomu kvůli tepelnému zisku ze střechy haly nahřívané sluncem i pracujících zařízení ve výrobní hale. Teplota v e výrobních halách může překračovat i 35 °C. Zvýšená teplota může ohrožovat život i zdraví pracovníků, ale též vede ke značnému snížení produktivity práce. Podle výzkumů může úbytek produktivity práce při teplotě nad 35 °C činit až 16 % v porovnání s prací při teplotě do 23 °C [zdroj. „COST BENEFIT ANALYSIS OF THE NIGHT-TIME VENTILATIVE

COOLING IN OFFICE BUILDING” („ANALÝZA NÁKLADOVÉ VÝHODY NOČNÍHO VENTILAČNÍHO CHLAZENÍ V KANCELÁŘSKÉ BUDOVĚ“)

Helsinki University of Technology; Lawrence Berkeley National Laboratory]

Samotné ventilátory přívodu vnějšího vzduchu nemohou v letní dny snížit teplotu v hale. Pro efektivní snížení teploty v hale bylo třeba použít odpařovací klimatizátory, které nejen ochlazují výrobní halu, snižují teplotu asi o 10 °C, ale i přivádějí čerstvý vzduch zvenčí. Snížená teplota a přívod čerstvého vzduchu zajišťují pracovníkům příslušný komfort práce. Na níže uvedených obrázcích je instalace odpařovacích klimatizátorů ve dvou továrnách Hutchinson v Polsku.