Vysoká teplota ovzduší má vliv na chov zvířat, např. na chov drůbeže v kurnících a chov dobytka v chlévech. Již teplota 26 °C vyvolává u zvířat stres, který má negativní vliv na jejich správný růst a metabolizmus. Odpařovací klimatizace (adiabatické chlazení) je dokonalým řešením pro toto použití. Odpařovací chlazení v jednom procesu ventiluje, chladí, zvlhčuje a čistí vzduch.

Ochlazujícím prvkem horkého vzduchu jsou chladicí vložky se strukturou pláství medu. Jsou provedeny z celulózy impregnované pryskyřicí, která se vyznačuje vysokou nasákavostí vody. Současně se vzrůstem teploty vzduchu dochází obyčejně ke snížení jeho relativní vlhkosti a silným odpařováním vody dochází zároveň ke snížení teploty vzduchu. V tomto systému při příslušně velkém průtoku vzduchu voda, která se odpařuje na chladicí vložce při teplotě ovzduší 30 °C a relativní vlhkosti 40 % RH, snižuje teplotu vzduchu přibližně o 9 °C. V důsledku toho se v kurníku nebo ve chlévě teplota vzduchu sníží.

VÝHODY:

snadná instalace v nově vybudovaných i v existujících budovách

snadná údržba

možnost montáže takové chladící stěny dočasně i natrvalo

nízké náklady na provoz

jednoduchý servis Konstrukce:

kryt z nerezové oceli – hliníku

nádrž na vodu s plovákem udržujícím požadovanou úroveň vody,

recirkulační čerpadlo zajišťující plynulý přítok vody do chladicího panelu

standardní rozměry (výška x délka x tloušťka):

190 cm x 200 cm x 15 cm

190 cm x 100 cm x 15 cm

jiný rozměr na objednávku

Chladicí vodní stěna – výběr

Vzorce pro výpočet plochy chladicích vodních stěn a požadovaného průtoku vzduchu. Q = W x L x H x i

Q – Průtok vzduchu [m3/h].

W – Šířka chlazeného objektu [m]. L – Délka chlazeného objektu [m].

H – Střední výška chlazeného objektu [m].

i – počet výměn vzduchu chlazeného objektu (30 až 60) za hodinu [1/h]

A = Q/C

A – Plocha chladicích vložek.

C – Nominální průtok vzduchu plochou chladicí vložky. Konstantní hodnota, činí

.

PŘÍKLAD 1

Kurník o rozměrech uvedených na obr. 1

Obr. 1 Příklad umístění odtahových ventilátorů a chladících vložek s rozměry kurníku

Nejprve z daných rozměrů vypočítáme požadovaný průtok vzduchu s ohledem na počet požadovaných změn vzduchu, kde se např. uvažuje asi 60 výměn pro drůbež a asi 30 až 50 pro prasata a skot.

Délka budovy L = 100 m Šířka budovy W = 12 m Střední výška H = 3,3m Uvažujeme počet výměn vzduchu i = 60/h.

Po zadání hodnot do vzorce dostaneme:

Dále vypočítaný průtok vzduchu dosadíme do vzorce, ze kterého vypočítáme potřebnou plochu chladících vložek:

Nominální průtok vzduchu vložkou (konstantní hodnota) C =

Z výpočtů vyplývá, že je potřeba plocha vložek řádu 26,16 m2 ± 10 %. PŘÍKLAD 2

Chlév o rozměrech uvedených na obr. 2

Obr. 2 Příklad umístění odtahových ventilátorů a chladících vložek s rozměry chléva.

Tak jako v příkladě 1 zjistíme rozměry chléva a dosadíme do vzorce (1)

Délka budovy L = 150 m Šířka budovy W = 17 m Střední výška H = 4 m Uvažujeme počet výměn vzduchu i = 30/h. Potom bude výsledek vypadat následovně:

Dále (tak jako v příkladě 1) dosadíme do vzorce (2) vypočítaný průtok vzduchu: Nominální průtok vzduchu vložkou (konstantní hodnota) C =

Z výpočtů vyplývá, že je potřeba plocha vložek řádu 33,69 m2 ± 10 %.