ogrodniczy1

Zahradnické obchody jsou ideálním místem pro instalaci odpařovací klimatizace. Použitím jednoho typu zařízení jsme schopni zajistit ventilaci, klimatizaci a zvlhčení výstavního prostoru.

V letním období, kdy máme co dělat s vysokými teplotami a silným vystavením slunečnímu záření, je teplota uvnitř objektů tohoto typu, tj. vyznačujících se velkým prosklením, velmi vysoká, stává se téměř nesnesitelná pro zaměstnance a méně pohodová pro zákazníky.

Použití kompresorové klimatizace by mohlo vyřešit problém vysoké teploty, ale mějme na paměti, že tato zařízení též vysušují vzduch a zanedlouho by byl vzduch pro správný růst rostlin v tomto prostoru příliš suchý. Tento problém je možné řešit namontováním zvlhčovačů vzduchu, ale je to spojeno s dalšími náklady, což činí z celé investice velmi nákladný projekt.

Ve sklenících a zahradnických obchodech je ideálním řešením instalace odpařovacího klimatizátoru uvnitř objektu, např. pod střechou nebo jako mobilní zařízení pro vytváření tzv.

zón chladu. Odpařovací klimatizace umožní nechávat okna a dveře otevřené bez negativního vlivu na efekt chlazení. Další výhodou těchto zařízení je zvlhčování přiváděného vzduchu, což např. v noci při zavřených oknech a dveřích umožní vytvořit pro rostliny příznivé mikroklima.

Odpařovací klimatizátor provádí současně tři funkce: chlazení – snižuje teplotu asi o 8-10 °C

zvlhčování – snižuje potřebu rostlin na zalévání a přitom udržováním správného mikroklimatu zamezuje vysychání a vadnutí rostlin

ventilace a očišťování vzduchu od prachu, hmyzu, pylů – vzduch prochází vstupním siťkovým filtrem a navlhčenými celulózovými vložkami

Z 1 KW DODANÉ ELEKTRICKÉ ENERGIE JE MOŽNÉ ZÍSKAT ASI 33 KW CHLADICÍHO VÝKONU.