lotnictwo1

Odpařovací klimatizátory Ekonair umožňují chladit haly nebo hangáry komplexně nebo vytvořit tzv. „zóny chladu“, které zajišťují tepelnou pohodu v neuralgických bodech objektu.

Odpařovací klimatizace umožňuje ochlazování ploch, které byly dříve mimo dosah konvenčních kompresorových klimatizátorů. Zajišťují tepelnou pohodu a dobré pracovní podmínky, zároveň se ušetří asi 90 % elektrické energie v porovnání s konvenčními klimatizátory, což je cítit nejen finančně, ale má to i pozitivní ekologický aspekt. Odpařovací klimatizátory Ekonair umožňují chladit haly nebo hangáry komplexně nebo vytvořit tzv. „zóny chladu“.

Velmi vysoká teplota v létě vyvolává v hangárech krajně nebezpečné pracovní podmínky a vede k úbytku výkonnosti při opravářských pracích, prováděných v těchto objektech.

Odpařovací klimatizátory mohou vytvořit pohodové pracovní podmínky tím, že ochladí vzduch asi o 10 °C i více v závislosti na venkovních podmínkách.

Využití: do dílen

do komerčních a soukromých hangárů v nákladních zónách

v rekreačních a zábavních areálech

Využívejte hangáry po celý rok bez ohledu na venkovní podmínky. Používejte naše adiabatické chlazení.

Naše klimatizátory mohou pracovat s napájecím napětím 230 V nebo 400 V. Je možné je montovat napevno, nebo používat jako mobilní zařízení.

Chcete-li vědět více o produktu, který Vás zajímá, prosíme kontaktujte nás.

Z 1 KW DODANÉ ELEKTRICKÉ ENERGIE JE MOŽNÉ ZÍSKAT ASI 33 KW CHLADICÍHO VÝKONU.