warsztat1

Zajistěte pracovníkům své dílny pohodové podmínky pro práci a dobrý pocit pomocí odpařovacích klimatizátorů, které jsou též šetrné k životnímu prostředí.

Odpařovací klimatizátory jsou schopny v nejteplejších dnech snížit teplotu přiváděného vzduchu dokonce asi o 10 °C vzhledem k vnější teplotě. Ppostarají se o to, že autodílny budou více pohodové jak pro pracovníky, tak pro zákazníky.

Vědecké výzkumy dokazují, že pracovní výkonnost klesá se zvýšením teploty, při teplotě 33 °C dokonce o 50 %.

Adiabatické klimatizátory využívají při procesu chlazení nevelké množství vody a velmi málo elektrické energie.

Klimatizátor se snadno udržuje, pro ochlazení daného prostoru není třeba komplikovaných instalací, aby zařízení mohlo pracovat, stačí ke klimatizátoru připojit zdroj vody a elektrické energie.

V nabídce máme také mobilní odpařovací klimatizátory, které nevyžadují žádné instalace a je možné je postavit v libovolném místě chlazeného objektu.

Z 1 KW DODANÉ ELEKTRICKÉ ENERGIE JE MOŽNÉ ZÍSKAT ASI 33 KW CHLADICÍHO VÝKONU.