leisure-centres_2

Užívejte si v horkých dnech čerstvý a chladný vzduch v otevřeném i v uzavřeném prostoru. Nyní to je možné díky odpařovacím klimatizátorům Ekonair.

V budovách sportovních zařízení je nutné udržovat správnou ventilaci a přiměřenou, nepříliš vysokou teplotu pro zajištění ideálních podmínek sportovcům k soutěži a divákům příslušný komfort pro sledování soutěže.

Naše odpařovací klimatizátory mohou v horkém a suchém dnu ochladit vzduch ze 30 na 20 °C. Tato teplota umožní uživatelům objektu být v tepelné pohodě a zvedne i výkon sportovců.

Odpařovací klimatizátory mohou ochladit plochy 200 m2, se spotřebou 1 kW elektrického výkonu a malým množstvím vody poskytnou téměř 30 kW chladicího výkonu. Klimatizátor se zapojuje do běžné jednofázové zásuvky, v případě větších jednotek do třífázového napájení.

V nabídce máme rovněž klimatizátory mobilní, které je možné libovolně na kolečkách přemisťovat na místa aktuálně vyžadující chlazení.

Příklady použití odpařovacího chlazení: Fotbalové stadiony

Šatny

Lehkoatletické stadiony Sportovní haly

Otevřené tenisové kurty

Z 1 KW DODANÉ ELEKTRICKÉ ENERGIE JE MOŽNÉ ZÍSKAT ASI 33 KW CHLADICÍHO VÝKONU.

Kontaktujte nás a my vám poradíme, jaké odpařovací klimatizátory budou pro vás vhodné.