pralnie1

Klíčovým problémem v případě průmyslových prádelen jsou vysoké teploty spojené s procesy čištění. Spojení procesu praní se sušením a žehlením vede na pracovišti ke zvýšení teploty překračující 30 °C.

Do procesu chlazení průmyslových prádelen je zapojeno několik odpařovacích klimatizátorů, které jsou nainstalovány na stěně nebo na střeše budovy. Výběr systému se provádí na základě principu počtu výměn vzduchu, ke kterým má v určené skupině objektů docházet. Pro průmyslové prádelny tento faktor činí 35.

Vhodným rozmístěním ventilačních trubek a expanzních komor při instalaci můžeme s odpařovacími klimatizátory chladit celou halu nebo jednotlivá pracoviště. Haly jsou tak větrané odtahovými ventilátory i ventilačními kanály.

Aby nedošlo ke křížovému znečištění vzduchu mezi čistou a špinavou částí prádelny, musí být v čisté sekci vždy vyšší tlak než v sekci špinavé.

Se zajištěním příslušné ventilace a nižší teploty v průmyslových prádelnách je firma Ekonair schopna zaručit osobám obsluhujícím procesy čištění značné zlepšení komfortu práce. V horkém letním dnu může střední hodnota teploty v Polsku činit okolo 30 °C. Díky odpařovacím klimatizátorům Ekonair jsme schopni tuto teplotu zredukovat na asi 22 °C a vzduch s touto teplotou přivádíme do obsluhované místnosti.

Z 1 KW DODANÉ ELEKTRICKÉ ENERGIE JE MOŽNÉ ZÍSKAT ASI 33 KW CHLADICÍHO VÝKONU.