fabryka1

Zajistěte svým pracovníkům použitím našich odpařovacích klimatizátorů optimální pracovní podmínky a ušetřete až 80 % provozních nákladů v porovnání s kompresorovými klimatizátory.

Zajistěte svým pracovníkům použitím našich odpařovacích klimatizátorů optimální pracovní podmínky a ušetřete až 80 % provozních nákladů v porovnání s kompresorovými klimatizátory.

Odpařovací klimatizátory mohou snížit teplotu přiváděného vzduchu až o 10 °C a tím budou výrobní linky a sociální prostory pro člověka tepelně pohodové. Vědecké výzkumy dokazují, že tepelné podmínky mají velký vliv na efektivitu práce zaměstnanců.

Odpařovací klimatizátory spotřebovávají asi jen 20 % energie, kterou by spotřebovaly kompresorové klimatizátory. Nevytvářejí mlhu ani vlhké opary, výhradně ochlazený a zvlhčený vzduch, který je schopen ochladit střední a velké výrobní prostory i prostory sociální. Díky vstupnímu filtru čistí odpařovací klimatizátory přiváděný venkovní vzduch od prachu, usazenin, hmyzu atd.

V naší nabídce odpařovacích klimatizátorů rozlišujeme tři typy: Přímé (čerstvě zvlhčený vzduch),

Nepřímé (recirkulační nezvlhčený vzduch), Hybridní (čerstvý silně zchlazený zvlhčený vzduch).

V průmyslových aplikacích vedou přímé klimatizátory, které mají jednoduchou konstrukci a jsou levnější než standardní klimatizátory, a to nejen při provozu, ale i při pořízení.

Přímé klimatizátory mohou být:

Mobilní (k sezónnímu použití, s možností snadného přemisťování v halách)

Stacionární (napevno namontované na střeše nebo boční stěně s ventilačním kanálem pro přívod vzduchu).

Naše klimatizátory předvedly svou účinnost v různých průmyslových aplikacích např.: Metalurgický průmysl: Galvanizérství

Elektronický průmysl Elektrostrojírenský průmysl

Průmysl umělých hmot a výrobků z umělých hmot: Vstřikování Průmysl celulózo-papírenský

Textilní průmysl Průmysl zpracování nerostů

Průmysl paliv a energetiky Průmysl telekomunikační

Detailní použití je možné nalézt v oddíle našich realizací.

Chcete-li poradit s detailním výběrem klimatizátorů do vaší haly, prosím, kontaktujte nás.

Z 1 KW DODANÉ ELEKTRICKÉ ENERGIE JE MOŽNÉ ZÍSKAT ASI 33 KW CHLADICÍHO VÝKONU.